Home

Tetrahydrocannabinol molecuulformule uitleg

Tetrahydrocannabinol ( THC) is one of at least 113 cannabinoids identified in cannabis. THC is the principal psychoactive constituent of cannabis. Although the chemical formula for THC (C 21 H 30 O 2) describes multiple isomers, the term THC usually refers to the Delta-9-THC isomer with chemical name (−)-trans-Δ⁹-tetrahydrocannabinol Methanol bestaat uit 1 C-atoom, 4 H-atomen en 1 O-atoom. Een voor de hand liggende molecuulformule is dus CH 4 O. Met een molecuulformule kan ook iets gezegd worden over de structuur van een molecuul. Methanol is een koolstofatoom met een gebonden -OH groep. Het aangeven daarvan in de molecuulformule gaat als volgt: CH 3 OH About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

uitleg hoe je reactievergelijking kloppend kunt maken Molecuulformule: C 10 H 30 O 5 Si 5: IUPAC-naam: decamethyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecaan Andere namen: D5 Molmassa: 370,093956 g/mol: SMILE Isomeren (van het Grieks isos = gelijk, meros = deel) zijn stoffen die met elkaar overeenkomen doordat hun moleculen hetzelfde aantal en dezelfde soort atomen bevatten, maar die van elkaar verschillen door de wijze waarop die atomen onderling zijn verbonden of geschikt. Anders gezegd, isomeren zijn stoffen met dezelfde molecuulformule, maar een andere structuurformule De molecuulformule is een belangrijk stukje informatie over een chemische stof. De molecuulformule geeft aan welke atomen aanwezig zijn in de stof en hoeveel van elk. Je hebt de verhoudingsformule nodig voor het bereken van de molecuulformule en je moet ook het weten dat het verschil tussen deze twee formules een geheel getal is

Er zal in de molecuulformule van een zuur altijd een proton voorkomen. Voorbeelden van zuren zijn HCl, H 2 SO 4, HSO 4-, HCOOH en H 2 O. Zoals je ziet kunnen zuren ook ionen zijn. Een base is een verbinding die een proton H +-ion op kan nemen. Daarom wordt een base ook wel een protonacceptor genoemd Voor sommige beginnende scheikundigen is het al moeilijk genoeg zo, dus zorg dan wel voor een correct uitleg ;-) 08 januari 2015 01:05; Verberg de reacties op de vraag. Het maakt niet echt uit. Zolang je van elk atoom maar het juiste aantal noemt, zit je goed. Maar er zijn wel conventies Met een molecuulformule kan je duidelijk laten zien uit hoeveel en welke elementen een molecuul is opgebouwd. Molecuulformules kunnen kort of erg lang zijn. De molecuulformule voor water is bijvoorbeeld H 2 O en die van azijnzuur is CH 3 COOH. Zo kan een molecuulformule uit nog veel meer elementen bestaan

Molecuulformules en Structuurformules: Wat Moet Je Weten

Δ 9-Tetrahydrocannabinol: Structuurformule en molecuulmodel: Structuurformule van Δ 9-tetrahydrocannabinol: Algemeen: Molecuulformule C 21 H 30 O 2: IUPAC-naam: Zie voetnoot: Andere namen: tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3- pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol THC: Molmassa: 314,45 g/mol: SMILES: Zie voetnoot: InChI: Zie voetnoot: CAS-nummer: 1972-08-3: PubChem: 1607 Butaan, molecuulformule C 4 H 10. In n-butaan (ook wel orthobutaan) zijn de vier koolstofatomen lineair gerangschikt, oftewel ze liggen in één lijn. In isobutaan (methylpropaan) daarentegen zijn de vier koolstofatomen vertakt als een T. Molecuulformule: C 6 H 12. 1-hexeen en cyclohexaan hebben respectievelijk de volgende structuurformules Een molecuulformule geeft alleen een opsomming van de atomen in een molecuul, maar om weer te geven hoe die atomen met elkaar verbonden zijn, wordt een structuurformule gebruikt. Een structuurformule is een schema waarin alle atomen staan waaruit het molecuul bestaat en de verbindingen tussen die atomen Een korte uitleg over structuurformule

Wat is een molecuulformule? (N3) - YouTub

Uitleg molecuulformule Experts noemen ook uitdagingen, risico's, drijvende factoren, trends, kansen in de Cannabidiol & Tetrahydrocannabinol-markt, zodat de investeerders, nieuwe deelnemers en belanghebbenden een goede uitleg krijgen met de Cannabidiol & Tetrahydrocannabinol-marktsector. Cannabidiol & Tetrahydrocannabinol Industriesegmentatie: Door Market Spelers: Scheikunde - naamgeving koolstofketens Het geven van een naam aan koolstofketens wordt in de scheikunde veel gedaan. Wanneer je de basisregels van het naamgeven van koolstofketens kent kun je al aardig wat moleculen naamgeven

Een reactievergelijking kloppend maken. Een chemische vergelijking is een theoretische of geschreven weergave van wat er gebeurt tijdens een chemische reactie. De wet van behoud van massa zegt dat atomen niet kunnen worden gecreëerd of.. CBD is de afkorting van cannabidiol enÁ is een uiterstÁ belangrijkÁ bestanddeelÁ dat in cannabis (zowel in hennep- als wietplanten) te vinden is. Dit plantbestanddeel, dat tot de zogehetenÁ cannabinoïden behoort, beschikt over veelbelovendeÁ eigenschappen en is geschikt voor zowel mens als dier Het element is de basis van de scheikunde; het is namelijk de bouwsteen van alle stoffen die we kennen. Je zult vast wel eens een schema hebben gezien waarin de plaats van elementen wordt duidelijk gemaakt De molecuulformule van oxide is O en deze heeft een lading van 2-. De ladingen zijn niet gelijk dus moeten we deze gelijk maken. Fe 3+: 3 positieve deeltjes x 2 = 6 positieve deeltjes O 2-: 2 negatieve deeltjes x 3 = 6 negatieve deeltjes. We hebben dus 2 Fe-ionen en 3 O-ionen nodig om een neutraal zout te maken. De molecuulformule wordt dan Fe.

Reactievergelijking kloppend maken - YouTub

Decamethylcyclopentasiloxaan - Wikipedi

 1. THC-formule, Tetrahydrocannabinol medische marihuana, van de Hennepindustrie, van CBD en THC-elementen in Cannabis. Foto over chemie, wetenschapper, geneeskrachtig, cannabis - 14478895
 2. THC-formule, Tetrahydrocannabinol cannabinoids en gezondheid, van de Hennepindustrie, van CBD en THC-elementen in Cannabis, het G. Foto over element, geneeskrachtig - 14449634
 3. Een molecuul is het kleinste stukje van een materiaal dat nog alle eigenschappen heeft van dat materiaal.Water bestaat bijvoorbeeld uit watermoleculen. Moleculen bestaan weer uit atomen.Moleculen zijn heel klein. Die kun je met het blote oog niet zien. Als je moleculen naast elkaar zou leggen dan passen er ongeveer 1 miljoen moleculen naast elkaar in een millimeter
 4. De krachtigste is THC (tetrahydrocannabinol). De verhouding van al die stoffen en de hoeveelheid ervan, zorgt ervoor dat hasj nogal kan variëren van samenstelling. Ervaren gebruikers zeggen dat ze het verschil tussen Nederlandse, Afghaanse, Marokkaanse, Turkse en vele andere soorten kunnen merken

De belangrijkste werkzame stof van hasj en wiet is THC (tetrahydrocannabinol). Buitenlandse hasj bevat meestal meer CBD dan wiet of nederhasj. Cannabis imiteert een stofje in de hersenen, anandamide. Anandamide heeft onder andere invloed op: slaap, emotionele beleving, eetlust en het verwerken van informatie Instructie voor de interpretatie van het middelenonderzoek (DOA) N.5.08/19 Versie : 005 Naslagdocumenten website Pagina : 1/4 Geldig Printdatum : 6-Aug-19 Geldig vanaf-tot : 06.08.2019 - 01.08.202 6.2: Koolwaterstoffen. koolwaterstoffen: alle verbindingen die uitsluitend uit koolstof- en waterstofatomen bestaan.. onvertakt: elk C-atoom is met één of twee andere C-atomen verbonden.; vertakt: minstens één C-atoom is met drie of vier andere C-atomen verbonden.; homologe reeks: een groep koolwaterstoffen waarvan de verhouding tussen het aantal C- en H-atomen gelijk is Synthese. Natriumnaftalenide wordt bereid door metallisch natrium in een polair oplosmiddel, zoals THF of DME, te roeren in aanwezigheid van naftaleen.Er ontstaat daarbij een donkergroene oplossing. De oplossing kan niet bewaard worden, en ook opslaan als vaste stof is niet mogelijk. Natriumnaftalenide moet direct voor gebruik ter plaatse bereid worden Voorbeelden van deze stoffen zijn: Zuurstof, Broom, Chloor, Stiktof, Natrium enz. Het aantal atomen in een molecuul is heel belangrijk. Een molecuul met een ander aantal atomen is ook een andere stof. De begrippen index en Coëfficiënt komen aan de orde bij de uitleg. De index is het aantal moleculen. Dit getal staat voor de molecuulformule

uitleg. Hier klikken om te bewerken. Hier klikken om te bewerken. samenvatting. Hier klikken om te bewerken. links en downloads. Aangestuurd door Maak uw eigen unieke website met aanpasbare sjablonen Een website met tools voor de Nauurkunde docent. Op deze website vindt u leerdoelen, uitleg, begrippen, oefeningen, uitwerkingen en practica bij alle onderdelen van de examenstof Reactieschema. Zoals je bij 'Chemische Reacties' hebt kunnen lezen komen reacties overal in het dagelijks leven voor. Bij al deze reacties kun je een reactieschema opstellen, maar voordat we dat uitleggen moet je eerst een paar belangrijke begrippen kennen Re: [scheikunde] molecuulformule en structuurformule chemiechemie schreef: Oke, wat ik weet van de 1-hexylamine: Bij het eerste C-atoom moet een driedubbele binding, en volgens mij moet je bij een amine een NH3 verbinding plaatsen

Isomeer - Wikipedi

Stoom wordt geproduceerd uit water Water. Water komt vrij in de natuur voor.Het is een chemische verbinding van één gewichtsdeel waterstof met acht gewichtsdelen zuurstof.. Aggregatietoestand. Afhangende van de temperatuur, die het heeft, en de druk, die er op wordt uitgeoefend, komt het voor in vaste, vloeibare of gasvormige toestand. Deze drie toestanden noemt men bij alle stoffen: de drie. Aromastoffen worden toegevoegd aan producten voor een betere reuk of smaak. Lees waar ze in kunnen zitten en hoe het zit met de gezondheidseffecten Hoi, Super informatief artikel, ik studeer Voeding en Diëtetiek en dit valt toevallig onder de behandelde stof. Ik vroeg me alleen af hoe het komt dat agar agar niet stolt in combinatie met plastic folie en waarom het niet goed werkt met vette en zure producten Herkennen minerale oliën. Op ingrediëntenlijsten van producten staan minerale oliën vermeld onder verschillende namen. Voorbeelden: mineral oil, Petrolatum, Vaseline, Paraffinum Liquidum, Paraffinum Subliquidum, Cera Microcristallina, (Eucerit) Microcrystalline Wax, Ozokerit, Ceresin, liquid paraffin, liquid petrolatum, parafin oil, Petrolatum Liquid, Petroleum Oil, white mineral oil en. Er bestaan diverse verbindingen met de molecuulformule C 4 H 8 O, bijvoorbeeld alkanalen. 21 CGeef de structuurformules van de alkanalen met de molecuulformule 4 H 8 O. Er zijn ook verbindingen met de molecuulformule C 4 H 8 O die op te vatten zijn als cyclische ethers. In een cyclische ether bevat de ring van een molecuul, behalve.

De lesstof is opgedeeld in bouwstenen. Steeds is aangegeven om welk niveau het gaat; of het havo betreft of vwo. Je hebt je schoolboeken nog wel nodig. We vertellen hier alleen het hoognodige. Alles wat je verder moet weten over de moleculen, hun eigenschappen, hoe ze reageren enzovoort staat immers al in je schoolboeken. De voorbereiding Lees voor je aan de slag gaat MTBE heeft de molecuulformule C 5 H 12 O. Dus is pentaan-1-ol een isomeer van MTBE. Er zijn nog meer isomeren. Bij een onderzoek blijkt dat een stof de molecuulformule C 5 H 12 O heeft. 39 Geef de structuurformules en namen van alle isomere ethers en alcoholen met formule C 5 H 12 0. Laat hierbij spiegelbeeldisomeren achterwege Molecuulformule MnO 2: Andere namen: bruinsteen, pyrolusiet Molmassa: 86,94 g/mol: CAS-nummer: 1313-13-9: EG-nummer: 215-202-6: Beschrijving: zwartbruin poeder met metaalglans: Vergelijkbaar met: Mangaanoxide: Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen: 60px'Xn', schadelijk: Gevaren (H) en voorzorgen (P) H-zinnen: R20/22 P-zinnen: S25: Fysische. Tetrahydrocannabinol of THC is de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis.. Geschiedenis. THC werd in 1964 voor het eerst geïsoleerd door Raphael Mechoulam en Yechiel Gaoni van het Weizmann Instituut in Rehovot (Israel). In cannabis zijn daarnaast meer dan 113 andere cannabinoïden geïdentificeerd, de rol en het belang van veel van deze verbindingen is nog niet of nauwelijks opgehelderd Mlochemie Ondersteuning gebruik chemieleerboeken van Syntax Media. Systematische Naamgeving . Voor dezelfde stof bestaan verschillende namen

Molecuulformule: Uitleg: b Noteer de reactievergelijking in molecuulformules voor deze reactie. Reactievergelijking: c Van octaan bestaan isomeren. Teken structuurformules en geef namen van drie isomeren die 6 C atomen in de hoofdketen hebben. Naam isomeren: 1 Uitleg ziekte. Galactosemie is een erfelijke, levenslange stofwisselingsziekte. De term betekent letterlijk 'galactose in het bloed'. Mensen met galactosemie kunnen geen galactose verdragen. Tijdens de stofwisseling worden voedingsstoffen opgenomen in de lichaamscellen en verder bewerkt zodat het lichaam ze kan gebruiken Proef over Redoxtitratie Bepaling vitamine C in tabletten voor het vak scheikunde. Dit verslag is op 7 april 2010 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas vwo gebruik bovenstaande uitleg om de juiste systematische naam van de moleculen af te leiden a) naamgeving oefenen. Geef de naam van het onderstaande molecuul. naamgeving oefenen. Geef de naam. naamgeving oefenen. Probeer nu eens deze. Je hebt nu de alkanen met.

Zelf leven van de grond af opbouwen. Uit niks meer dan losse moleculen. Scheikundigen proberen het, maar dat is nog niet makkelijk. In een reeks spoedcursussen praat Kennislink je snel bij over hoe je van een knutseldoos met moleculen tot iets kan komen dat op leven lijkt. Deze week: wat zijn moleculen Er zijn verschillende manieren waarop je een moleculaire verbinding kunt aangeven. Je kunt dit doen door middel van een molecuulformule of een structuurformule. Molecuulformule. De molecuulformule geeft het aantal van elke atoomsoort in een molecuul weer. Voorbeelden De molecuulformule van ammoniak is NH 3. De molecuulformule van methaan is CH 4 molecuulformule C2H402 C3H602 C4H802 QH802 C4H802 CsH1002 C6H1202 C7H1402 verkorte structuurformule H-COO-CH3 CH3-COO-CH3 H-COO-C2H5 C2Hs-COO-CH3 CH3-COO-C2H5 I-I-COO-C3H7 CH3-COO-C31-17 C3HrCOO-C21-15 CH3-COO-CsHll Veel esters komen voor in vruchten; propylethanoaat bijvoorbeeld geeft peren hun typerende geur Uitleg over de werking van fotosynthese. Deze reactie, waarbij water verdwijnt en zuurstof ontstaat, vormt de lichtreactie van de fotosynthese

Meer uitleg over chemische energie kun je vinden in de videoles stookwaarde. Op vrijdag 24 nov 2017 om 20:08 is de volgende vraag gesteld Hoi, Ik had een vraag. Bij vraag 9 van mijn leerboek willen ze dat je de som van de weerstandskrachten die op de auto werken, berekent Is de molecuulformule dan niet: CH7O6???? Volgens mijn uitwerkingen klopt het niet en moet het C6H1206 zijn, ik tel echter minder??? Ik weet dat ik het fout heb, maar kan iemand mij uitleggen waarom dat zo is en hoe je dus uit structuurformules de juiste molecuulformule kan halen? Edit: Het komt door de relaties zeker scheikunde uitleg en samenvatting naamgeving koolwaterstoffen en andere samenvattingen voor Scheikunde, Natuur en Gezondheid. Dit is een nauwkeurige samenvatting over de naamgeving van koolwaterstoffen. Er staat uitgebreid uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat, met duidelijke v..

De molecuulformule bepalen van een stof: 13 stappen (met

Isomeren zijn moleculen met een gelijke molecuulformule maar met verschillende structuurformules. Wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar molecuulformule C5H12, dan zijn er drie verschillende moleculen (structuurformules) mogelijk: pentaan, methylbutaan en dimethylpropaan (allen hebben C5H12 als molecuulformule). Er zijn dus drie isomeren. Wanneer je isomeren moet tekenen kun je in de war raken. Ondanks dat veel van de staalwol als vonken wegspat , neemt de staalwol in massa toe. Het meeste staalwol wat verbrand vormt Fe2O3 wat beduidend zwaarder is dan ijzer (het is roest) Het neemt dus gasvormige zuurstof op en zet dat om in de vaste verbinding

Zuren en Basen: Wat Zijn Het? (Uitleg + Voorbeelden

Maakt het uit in welke volgorde je molecuulformules zet

 1. Triglyceriden zijn een soort vet dat in het bloed zit. In feite is triglyceride het meest voorkomende type vet in het lichaam. Triglyceriden zijn nodig voor een goede gezondheid, maar een overmaat hiervan kan schadelijk zijn en kan het risico op het krijgen van hartziekten verhogen. Om deze reden denken wetenschappers dat het beheersen van de triglyceriden niveaus een belangrijke maatregel zou.
 2. 1 - Schrijf de molecuulformule van de stof op. 2 - Schrijf eronder welk atoomsoorten er in het molecuul voorkomen. 3 - Bepaal hoeveel atomen van elk soort in het molecuul voorkomen. 4 - Zoek in binas de atoommassa 's van elk van de atoomsoorten op. 5 - Vermenigvuldig de aantallen met de atoommassa 's 6 - Tel alle berekende massa 's bij elkaar op
 3. Uitleg symbolen. XGVS: Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS). OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Bijlage 2: Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering

Moleculen: Wat Moet Je Weten? (Uitleg

 1. Sinds 1 juli controleert de politie met een speekseltest op gebruik van cannabis en een aantal andere illegale drugs door verkeersdeelnemers. De straffen zijn hoog, de methode is omstreden en de politie en het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) spreken elkaar tegen. In drie artikelen beschrijft Mario Zwart de problemen rond de speekseltest en manieren o
 2. als (gemiddelde) molecuulformule voor biodiesel. In een bepaalde soort biodiesel komt de ester van oliezuur (C17H33COOH) en methanol voor. 2p 7 Geef de structuurformule van deze ester. Geef het koolwaterstofgedeelte op dezelfde wijze weer als hierboven in de formule van oliezuur. Biodiesel wordt geproduceerd door plantaardige of dierlijke vetten e
 3. Bekijk onze molecuulformule selectie voor de allerbeste unieke of custom handgemaakte items uit onze shops
 4. Skoften whitelisten in je adblocker (uitleg hier) Een account aanmaken en inloggen; In beide gevallen help je ons zodat we de site gratis kunnen blijven aanbieden. Het extra voordeel van een account is dat je geen enkele reclame meer voor video's krijgt en ongestoord video's en picdumps kunt blijven gluren.
 5. Deze video geeft uitleg over Zouten: zoutformules voor het eindexamen scheikunde. Hieronder kun je de tekst van de video nog eens nalezen: In deze video van vandaag gaan we het hebben over de zoutformules. Zoals we in de vorige video al gezien hebben, zijn de zouten verbindingen van metalen met niet-metalen. Daarnaast weten we nu ook dat zouten bestaan uit positief en negatief geladen ionen.
 6. g van deze kerosine met het Fischer-Tropsch-proces. 3p 6 Bereken hoeveel ton CO2 wordt afgevangen voor het produceren van 20 m3 van deze kerosine (T = 298 K, p = p 0). Ga er bij de berekening va
 7. Het Drugsinfoteam geeft persoonlijk advies aan gebruikers van partydrugs zoals xtc, speed en cannabis. Daarbij richten wij ons op het verhogen van kennis en het beperken van de risico's

Tetrahydrocannabinol : definition of Tetrahydrocannabinol

Naast video's met uitleg over de stof vind je op mijn kanaal ook video's met oefenopgaven. Erg handig ter voorbereiding op een toets. Tenslotte heb ik van een aantal lastige vragen uit het boek Chemie een paar video's gemaakt. Veel succes! Bekijk profielpagina nicotine, de meest uitgebreide uitleg! Uitstalverbod Online verkoop e-sigaretten Wegens de nieuwe regelgeving mogen wij vanaf 1-1-2021 geen afbeeldingen meer tonen bij veel producten en alleen noodzakelijke informatie vermelden

Structuurformule - Wikipedi

De korte uitleg over de werking van wietolie: In wietolie zitten cannabinoïden zoals cannabidiol (CBD) en tetrahydrocannabinol (THC). Deze cannabinoïden beïnvloeden het endocannabinoïdesysteem (ECB). Het ECB beïnvloedt op zijn beurt weer andere lichaamssystemen zoals het immuunsysteem en het zenuwstelsel We geven hieronder meer uitleg over het containerbegrip wietolie. Is CBD olie wietolie? Cannabisplanten zijn rijk aan stoffen. Voor sommige soorten is tetrahydrocannabinol (THC) er daar een van. 'Ouderwetse' wietolie is olie die THC bevat waardoor je high kunt worden Het doel van het FK is het bevorderen van het gepast gebruik van geneesmiddelen. Daartoe biedt het (aspirant) artsen praktijkgerichte en beslissingsondersteunende informatie over geneesmiddelen en hun toepassingen. Onder gepast gebruik van geneesmiddelen wordt verstaan: farmacotherapie die in medisch opzicht optimaal en vervolgens het meest economisch is. In het FK staan alle in Nederland.

In 2003 werd een studie gepubliceerd in Nature Reviews Cancer waarin een historische en gedetailleerde uitleg wordt gegeven hoe THC (tetrahydrocannabinol) en natuurlijke cannabinoïden kankercellen vernietigen maar normale cellen behouden structuurisomeren: stoffen met dezelfde molecuulformule, maar met verschillende structuurformules. stereo-isomeren: stoffen met dezelfde molecuulformule en dezelfde volgorde van atomen, maar met een verschillende ruimtelijke oriëntatie. voor cis-trans-isomerie moet een starre binding aanwezig zijn: een binding die niet vrij draaibaar is Uitleg; Powerpoint Hier staan powerpointpresentaties op alfabet. Sommige presentaties horen bij een bepaalde lesmethode (aangeven met een hoofdstuk of paragraafnummer), maar kunnen ook algemeen gebruikt worden. LET OP: Veel powerpoints zijn niet meer beschikbaar In het midden van de 19-de eeuw vond Hermann von Fehling (1812-1885) een mengsel uit om de reducerende capaciteit van suikers te testen. Suikers zijn zogenaamde koolhydraten Hasj en wiet komen van de hennepplant ofwel de cannabisplant. De belangrijkste werkzame stoffen in cannabis, hasj of wiet, zijn THC (tetrahydrocannabinol) en CBD (cannabidiol). Maar de cannabisplant bevat wel honderden actieve stoffen. De meeste THC zit in de hars van de vrouwelijke plant

Molecuul - Wikipedi

Als bij een vraag een verklaring, uitleg, berekening of afleiding gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg, berekening een stof met de molecuulformule C3H4O3. Een groot deel van het pyrodruivenzuur wordt door de gistcellen omgezet tot ethanol Reactievergelijkingen kloppend maken. P1H5_4. Pulsar, deel 1, hoofdstuk 5, paragraaf 4 Maak de reactievergelijkingen kloppend en spek je spaarvarken Wietolie. Natuurlijke wietolie, ook wel cannabis olie genoemd bevat cbd, een stofje dat afkomstig is van de cannabisplant. Wietolie THC. Bij het denken aan wietolie gaat gelijk de gedachte van een hoog thc gehalte waardoor men denkt een verhoogd risico te hebben op een stoned of verslavend effect maar onze wietolie is zo samengesteld dat dit niet kan gebeuren

Structuurformules - YouTub

Kleine diertjes en plantjes in de zee hebben miljoenen jaren geleden gezorgd voor het ontstaan van aardolie. Dat gebeurde doordat op de laag plankton een dikke laag zand en klei kwam. De bewegingen van de aarde, de temperatuur en de druk van de dikke laag zorgden ervoor dat plankton veranderde in aardolie Voor uitleg van de methode en verdere details wordt verwezen naar bovengenoemd rapport. Bij het beoordelen van lozingen moet het bevoegd gezag ook rekening Molecuulformule C 4 H 8 O Smiles CCC(C)=O 1 Community Rolling Action Plan . Versie: 1 Status: DEFINITIEF Pagina 6 van 34 Structuur- formule Hydrazine is een anorganische verbinding van stikstof en waterstof, met als molecuulformule N2H4. 54 relaties Al lijkt het tekenen en lezen van verschillende koolwaterstoffen in het begin lastig, het scheelt een stuk als je de namen van de verschillende alkanen en alkenen weet. Kijk bij de naamgeving altijd eerst naar de langste koolstofketen in het molecuul, dit is de basis voor de naamgeving. Zes koolstoffen zonder dubbele bindingen is dan bijvoorbeeld een hexaan Uitleg over metalen, waaronder eigenschappen, bindingen en opbouw. Metalen kunnen goed stroom geleiden. De reden hiervoor is de aanwezigheid van de vrij bewegende elektronen in het metaalrooster

uitleg. Tijdens een chemische reactie worden de bindingen tussen atomen verbroken en weer gemaakt. De coëfficiënt staat voor elke molecuulformule en geeft het aantal moleculen aan. Een coëfficiënt van 1 wordt voor het overzicht weggelaten. Een coëfficiënt mag ook alleen een geheel getal zijn Antimoon is al reeds eeuwen bekend. Het komt op sommige plaatsen natuurlijk voor, maar wordt meestal gewonnen uit de ertsen stribniet (Sb 2 S 3) en valentiniet (Sb 2 O 3).Nicolas Lémery, een Franse scheikundige, was de eerste die antimoon en zijn verbindingen heeft bestudeerd Paraffine behoort tot de groep van stoffen met de algemene formule CnH2n+2, de alkanen. De molecuulformule voor paraffine is CH3(CH2)23CH3. De algemene molecuulformule is CH3(CH2)nCH3. Het smeltpunt is afhankelijk van de ketenlengte (n). De ontdekking van paraffine in 1830 staat op naam van de wetenschapper baron Karl von Reichenbach (1788-1869) 1p De juiste molecuulformule voor salpeterzuur 1p De juiste molecuulformule voor hexaandizuur 1p Reactievergelijking kloppend 6 maximumscore 5 Een voorbeeld van een juist antwoord is: atoomeconomie oud = m product oud / m beginstoffen oud * 100% atoomeconomie oud = 114,14 / (84,156 + 6 * 63,018) * 100

THC Urine Drugstest (6 testen) Drugstest voor het aantonen van Cannabis gebruik. De Testjezelf.nu THC Drugstesten worden al jaren gebruikt door onze professionele klanten (de grootste drugs hulpverlenings institut Alles op aarde is opgebouwd uit hele kleine deeltjes. Bijvoorbeeld de kleren die je nu draagt. Die hele kleine deeltjes noemen we atomen.Een atoom zelf bestaat ook uit kleine deeltjes Controleer 'stéréochimie' vertalingen naar het Nederlands. Kijk door voorbeelden van stéréochimie vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Kan je elk van de zes regels van het molecuulmodel uitleggen. Kan je voorbeelden uit het dagelijks leven noemen van het uitzetten van stoffen. 2011 Ing. W.T.N.G. Tomassen. Molecuulmodel / deeltjesmode

Molecuulformule - YouTub

Om te achterhalen wat de molecuulformule van stof X is, deed Følling twee bepalingen. Hij voerde eerst een titratie uit met natronloog. Hij nam hierbij aan dat stof X een eenwaardig zuur is. Deze aanname bleek later geheel juist te zijn. Uit de titratie leidde hij af dat de molaire massa van stof X 164 g mol-1 bedraagt 1 EXAMEN SEIKUNDE VW 1997, TWEEDE TIJDVAK, opgaven 1 Buteendizuuranhydride 1997-II(I) Butaan ( 4H 10) wordt onder andere gebruikt als grondstof voor de bereiding van buteendizuuranhydride. De molecuulformule van buteendizuuranhydride is 4H 2 3. Bij deze bereiding van buteendizuuranhydride laat men butaan reageren met de vanadium-verbinding V 2 2P 2 7 HA-1028-a-16-1-o Examen HAVO 2016 tijdvak 1 tijdvak 1 woensdag 25 mei 13.30 - 16.30 uur scheikunde Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen Dan is het wel fijn om de uitleg van iemand anders te horen, net zoals je voor sommige vakken bijles hebt.' Ook de docenten zien de voordelen van hun filmpjes. Het viel wiskundeleraar Menno Lagerwey (26), die inmiddels al 625 video's heeft geüpload, op dat als leerlingen lessen hadden gemist ze vaak voor het hele hoofdstuk al waren afgehaakt

Wereldwijd Cannabidiol & Tetrahydrocannabinol

Een grondige uitleg van de keten en het verdeelkanaal is in dit verslag de professionals. De Monohydraat en Hepahydrate zinksulfaat Market studie biedt uitgebreide informatie over de segmentering en regionale analyse van de markt, die helpt bij het beter begrip voor de uitbreiding van het bedrijf Omschrijving. Paraffine, pastilles met een smeltpunt 51-53 °C, Ph.Eur. Density: 0,9 g/cm³ (20°C) CAS nummer: 8002-74- Ammoniak is een anorganische verbinding van stikstof en waterstof met de molecuulformule NH3.Ammoniak is geschikt voor het reinigen en schoonmaken van ovens, ruiten, kasten, spiegels, beits, lijm, inkt en schilderwerk.Hout bleken met Ammoniak WaterstofperoxideAmmoniak wordt in combinatie met waterstofperoxide gebruikt om hout te bleken.Om u dit stap voor stap uit te leggen hebben wij hier een.

Scheikunde - naamgeving koolstofketens Wetenschap

 1. Een reactievergelijking kloppend maken: 5 stappen (met
 2. Wat is CBD? - Uitgebreide en duidelijke uitleg over CBD
 3. 1.1 Symbolen en molecuulformules - Uv
 4. Hoe kun je de naam en molecuulformule van een zout weten

Scheikunde-H3a - Lesmateriaal - Wikiwij

 1. 8 De van der Waalsbinding - scheikunde Scheikundelessen
 2. Wat is het verschil tussen volledige en onvolledige
 3. Zouten: Structuur, Formules & Reactievergelijkingen (Uitleg
 4. Moleculen en atomen (de basis) Wetenschap: Scheikund
 5. THC-formule, Tetrahydrocannabinol Medische Marihuana, Van

Video: THC-formule, Tetrahydrocannabinol Cannabinoids En

 • Wargaming Store World of Warships.
 • F4 Phantom cockpit.
 • Asus laptop repareren.
 • 360 graden foto bekijken Windows 10.
 • Samsung A40.
 • Ravijnzicht Gasselte te huur.
 • Zeep bij obstipatie.
 • Hydrangea paniculata op stam.
 • Euroscoop Lanaken CORONA.
 • Free HTML Templates.
 • Van a naar beter N50.
 • Weer Murcia.
 • Zaalvoetbal maat 4.
 • Free PDF books download no sign up.
 • Tuindouche Lidl.
 • Marvel Avengers game Heroes list.
 • Europese loterij 190 miljoen.
 • Wyatt Earp Movie.
 • Sint Pietersbasiliek Nederland.
 • Kleding voor Spitsbergen.
 • Gft container kopen.
 • Beauty and the Beast chords Eb.
 • Beste apps Windows 10.
 • No Scrubs betekenis.
 • Havermeel recepten.
 • F4 Phantom cockpit.
 • Telefoons vergelijken Samsung.
 • Grote augurken.
 • Linksom of rechtsom Engels.
 • Vijand geelgerande watertor.
 • Transcontinental fiets race.
 • Polaire straalstroom.
 • IKEA parasol.
 • Gaudi Palma de Mallorca.
 • Schimmelnagel azijn.
 • Hoera 4 jaar gedicht.
 • Tapas Boxmeer.
 • As uitstrooien Haarlem.
 • Flakka Dumpert.
 • Beveiliging VieCuri Venlo.
 • Marketing activiteiten kapsalon.